Vattenrening

Invasiva arter sprider sig över hela världen genom att åka snålskjuts i fartygs barlastvatten eller i den biologiska tillväxten på fartygsskrov. Väl på plats kan de invasiva arterna ta över sina nya värdmiljöer om de saknar naturliga fiender, vilket kan orsaka kollaps av hela ekosystem. International Maritime Organization (IMO) anser att detta är ett av de största hoten mot havens överlevnad.

Investerar i skydd för marina ekosystem

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.” Ur FN:s Globala mål 14: Hav och Marina resurser

Som en aktör inom sjöfart, ser vi det som vår skyldighet att se till att fartygen som vi bygger och bemannar lämnar så litet negativt avtryck efter sig som möjligt. Våra investeringar i sustaintech-lösningar inom ballastvattenrening och skrovrengöring minskar radikalt det avtrycket.

HÅLLBARHETSINITIATIV: Vattenrening