Milstolpar sjöfart

Vi har kommit en bit på väg i resan mot verkligt hållbar sjöfart – men vi har en lång väg kvar. Det här är några milstolpar för vad vi har uppnått hittills.

2020

Vinddrivna fartyget Oceanbird testas

I september 2020 presenterade Wallenius Marine, KTH och SSPA konceptet Oceanbird, som med hjälp av vindens kraft har 90 procent lägre utsläpp. Modeller av Oceanbird testades med positiva resultat i vågbassäng och på öppet vatten.

2019

Miljösmart infrastruktur på Östersjön

Wallenius Lines och Svenska Orient Linien (SOL) bildar tillsammans bolaget WALLENIUS SOL. Med effektiva LNG-fartyg som byggs av Wallenius Marine, erbjuder WALLENIUS SOL ett miljösmart sätt att transportera varor på Östersjön.

Forskningsprojektet wPCC startas

Wallenius Marine leder forskningssprojektet wPCC (wind Powered Car-Carrier) där Wallenius Marine, KTH och SSPA tillsammans tar fram en design för vinddrivna fartyg som kommer att minska utsläppen med 90 procent. Projektet stöttas av Trafikverket. Designen kommer att vara färdig i slutet av 2021 och tre år senare kan de vinddrivna fartygen segla över Atlanten.

2018

Prisas för hållbarhetsarbete

Wallenius Marine tilldelas Transportföretagens hållbarhetspris för att ”under stenhård global konkurrens och med en helhetssyn fokuserat på hållbarhetsfrågorna”.

Även de två LNG-fartyg i ECO-klass som levererades till UECC under 2016, uppmärksammas för sina miljöfördelar. De får första och andra plats i Bremenports Greenports Award 2018 för att vara de renaste fartyg som anlade vid en av Europas livligaste hamnar.

Räddar fiskare

Besättningen på Fidelio räddar elva fiskare utanför Tunisien. En fiskebåt slogs sönder i kollision med ett stort fartyg och fiskarna hamnade i vattnet. Fidelio var långt ifrån det första fartyget på plats, men var först i att agera.

2016

Utvecklingen av vinddrivna fartyg påbörjas

Som ett resultat av ZERO-projektet initieras en mer detaljerad studie kring vinddrivna fartyg.

2014

LNG fartyg

Wallenius Marine projektleder bygget av två RoRo fartyg som drivs av LNG (naturgas) åt UECC. Projektet följs av fler liknande uppdrag för UECC, bland annat för hybridfartyg som drivs av både batteri och LNG. LNG-fartyg släpper ut upp till 25 procent mindre koldioxid (CO2) jämfört med dieseldrivna fartyg. Svavelutsläpp (SOx) är nära noll och kväveoxider (NOx) är betydligt lägre. Andra utsläpp som tungmetaller, partiklar och sot är också betydligt lägre.

Räddningsoperation i Medelhavet

Aniara räddar 200 flyktingar i sjönöd på Medelhavet. Efter räddningsinsatsen beslutar Wallenius Marine att det ska finnas varmvattenfilter, vattenflaskor och porslin för upp till 200 personer ombord på alla fartyg.

Anti-korruption

Wallenius Marine blir medlem av MACN, som arbetar mot korruption inom sjöfartsindustrin.

2013

Högeffektiva fartyg påbörjas

Wallenius Marine påbörjar designen av fyra högeffektiva fartyg i Panamaxklassen i modellen Hero (Highly Efficient RoRo). Hero-båtarna förbrukar 15 procent mindre bränsle tack vare innovativ fartygsdesign och avancerad datainsamling.

2010

Återvinning av fartyg

Wallenius Marine leder projektet att återvinna sju fartyg på ett certifierat återvinningsvarv i Kina. 98 procent av allt material gick att återvinna. Sedan dess har fler fartyg som har tjänat klart, fått nya liv i en annan form.

Färdplan för utsläppsfri sjöfart: Project Zero

Wallenius Marine initierar Project ZERO (Zero Emission RoRo) för att förverkliga visionen om ett utsläppsfritt fartyg. Projektgruppen producerar omfattande tekniska data, som kommer att ligga till grund för kommande fartygsgenerationer.

2005

Bredband underlättar isolering till sjöss

Wallenius Marine beslutar att Elektra ska ingå i ett pilotprojekt för att testa bredband till sjöss. I slutet av året beslutade Wallenius att installera bredband på alla fartyg i flottan. Det innebär en möjlighet för besättningen att hålla kontakten med familj och vänner.

Kemikaliefritt ballastvattensystem lanseras

Efter omfattande tester i Wallenius-fartyg, lanserar systerbolaget Wallenius Water det första kemikaliefria ballastvattenreningssystemet PureBallast. Systemet utvecklades tillsammans med Alfa Laval. 2008 godkänns Pure Ballast av IMO.

1998

Test med lågsvavligt bränsle

Wallenius experimentella tester att köra på lågsvavligt bränsle visade att det var möjligt att göra betydande reduktioner i svavelemissioner.

1995

Kvalitets-, säkerhet- och miljöcertifiering

Wallenius Lines tilldelas som första sjöfartsbolag i världen, British Lloyd’s Register Quality Assurance och Lloyd’s Register of Shipping’s quality certificates enligt ISO 9002 och IMO:s ISM-kod. Tre år senare får Wallenius Lines även ISO 14001 miljöcertifiering som ett av de första sjöfartsbolagen i världen.