Milstolpar Menhammar

Även om Menhammar har en stor markareal så nyttjar vi marken ganska intensivt med stor djurhållning. Då måste vi jobba smart, förvalta våra jordar klokt och lämna så litet negativt avtryck som möjligt. Här är lite av det som vi har uppnått hittills.

 2020

  • Menhammar Stuteri installerar solceller på två byggnader, totalt 104 paneler på 174 kvadratmeter. Anläggningen förväntas producera 31 000 kWh per år, vilket motsvarar ca 30 procent av Menhammars totala elförbrukning.
  • Olika projekt kring biologisk mångfald har länge prioriterats på Menhammar Gård, som har arbetat med bland annat ängsmångfald, kantzoner och att helt fasa ut kemikalier i jordbruket. Under 2020 restaurerade gården cirka sex hektar naturbetesmark för att ytterligare öka den biologiska mångfalden.

2019

  • Menhammar bygger en fosfordamm som fångar upp fosfor från hästgödsel i betesmarker och fält, som annars skulle transporteras med regnet till diken och bäckar. Genom att leda ytvatten till denna damm minskas mängden fosfor som når Mälaren med 40-60 procent.
  • Dieseln i tre av Menhammars traktorer ut till HVO, som tillverkas av återvunna fetter som slaktavfall och frityrolja.

2018

  • Menhammar tar emot en leverans av Sveriges tre första eldrivna lastmaskiner, som ett steg mot en helt elektrifierad fordonspark. Sedan tidigare är mindre och mellanstora maskiner eldrivna.
  • Menhammar Gård blir godkända som medlemmar i Wildlife Estates, ett nätverk av europeiska gårdar som bedriver ett långsiktigt och hållbart brukande av sina mark-, skog- och vattenområden samt kulturlandskap.

2014

  • Ytterligare en biobränsleanläggning tas i bruk. Efter en uppgradering 2018 uppgår effekten nu till 1 MW, vilket är tillräckligt för att värma gården, stallen och gårdsbyggnaderna på träningsanläggningen i Yttersta och ett antal närliggande bostäder med hjälp av värmekulvertar.

2012

  • Installeras den första biobränsleanläggningen på Menhammar. Där omvandlas hästgödsel och flis till värme. Gödsel som inte går till biobränsleanläggningen läggs i djupströbäddar och förbättrar sedan jorden i åkrarna.