Om Gård & Stuteri

MENHAMMAR STUTERI

Menhammar Stuteri är ett av de mest framgångsrika och klassiska svenska stuterierna som drivs med största omsorg om djur, människor och natur. Menhammar föder upp, tränar, tävlar och säljer förstklassiga travhästar.

I mer än sjuttio år har gårdens marker varit hemvist åt ett av de mest framgångsrika och klassiska svenska stuterierna, men gårdens anor sträcker sig århundraden längre tillbaks än så. I 800 år har markerna kring Menhammar brukats. Det attraktiva läget vid vattnet, Ekerös närhet till staden och den bördiga jorden gör att Menhammar lämpar sig utmärkt för både hästhållning och jordbruk.

På stuteriet, som utgör kärnan i Menhammars verksamhet, finns ett sjuttiotal avelsston med föl, cirka 80 ettåringar samt 6 hingstar. Totalt på gården finns det cirka 300 hästar. På Yttersta, som också ligger på Menhammars marker, bedrivs förstklassig tränings- och tävlingsverksamhet i travtränare Pasi Aikios regi. Här tränas såväl Menhammaruppfödda- som andra hästar. Sammanlagt arbetar omkring 55 personer på gården.

Läs mer på Menhammar Stuteris webb

MENHAMMAR GÅRD

Menhammar Gård driver ett hållbart lantbruk med en levande naturförvaltning så att Menhammars Stuteri kan bibehållas och utvecklas. Genom det unika samarbetet mellan jordbruket och naturförvaltningen ökar vi den biologiska mångfalden på våra marker och tar hela tiden steg mot ett helt fossilfritt lantbruk.

Menhammar Gård ligger ute på Ekerö, Munsö och Adelsö, och omfattar totalt 1800 hektar:

  • 870 hektar är produktiv skogsmark.
  • 580 hektar utgörs av jordbruket. Skörden används som mat till gårdens djur och hästarna i Menhammar Stuteri.
  • 320 hektar används som betesmark för cirka 50 kor, 20-tal får och cirka 300 hästar.

Menhammar Gård har en spännande historia då ägandet under flera hundra år växlade mellan kronan och kyrkan. Sedan 1947 ägs gården av familjen Wallenius-Kleberg och är idag en del av Soya Group.

Läs mer på Menhammar Gårds webb

 

Hållbarhetsprojekt: Menhammar