Miljöpolicy

Wallfasts miljöcertifiering säkerställer sunda bostäder och lokaler åt våra hyresgäster.

Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling och tryggare tillvaro i våra fastigheter genom ett strukturerat arbete på områdena energi- och materialhushållning, farliga ämnen, inne- och närmiljö samt medverkar till ökad medvetenhet hos våra medarbetare och intressenter.

Vårt miljöarbete integreras i affärsplaneringen och utgår alltid från principen att vi prioriterar åtgärder som angriper orsaker snarare än symptom, även kallat uppströmslösningar.

I praktiken innebär det att vårt arbete bygger på:

  • att vi ständigt förbättrar vårt miljöarbete och regelbundet utvärderar och kontrollerar arbetet
  • att vi eftersträvar en god förståelse av vår omvärld och de förutsättningar, risker och möjligheter som kan ha betydelse för vår förmåga att uppnå en för verksamheten förbättrad miljöprestanda
  • att vi kommunicerar med våra hyresgäster och intressenter om vår syn på miljöfrågor och uppströmslösningar
  • att vi i samverkan med våra hyresgäster och intressenter gemensamt uppnår en minskad miljöpåverkan
  • att vi lever upp till legala och övriga bindande krav samt strävar efter att överträffa dessa
  • att vi utbildar våra medarbetare för att öka medvetenheten om och ge dem en inblick i hur miljöarbetet bedrivs så att alla i sitt dagliga arbete kan ta ansvar för att miljöpolicyn efterlevs

Mikael Eskils, VD
Stockholm, mars 2023