Vi ska minska behovet av inköpt energi

Fjärrvärme orsakar ett betydande utsläpp av växthusgaser. Vi ska minska vår inköpta energi till uppvärmning.

Varför sänka värmeförbrukningen?


Fjärrvärme produceras med hjälp av förbränning av avfall och en viss mängd fossila bränslen och orsakar ett betydande utsläpp av växthusgaser.

Wallfast förbrukar årligen stora kvantiteter fjärrvärme. Satsningarna på att minska vårt beroende av fjärrvärme hör därför till de viktigaste sett ur både ett miljö- och kostnadsperspektiv.

Energiförbrukning 2022

 

Vår minskning av fjärrvärmeanvändaning

 – Trots att vår förbrukning minskar så ökar vår CO2-påverkan då Stockholm Exergis Miljövärde har ökat från 45 till 50 g CO2/kWh.

– Totalt besparing CO2 sedan 2009 är 2553,5 ton.

– Vi har uppnått en avsevärd besparing av fjärrvärme på närmare 17 % under perioden 2009-2020.

– Satsningen på rumsgivare, värmepumpar och digitala undercentraler (DUC) har varit framgångsrik. Våra möjligheter att styra och övervaka uppvärmningssystemet har förbättrats på ett grundläggande sätt.

– Teknikutveckling på området uppvärmning är intensiv och vi är med och testar nya system (både mjuk- och hårdvara) i lärorika pilotprojekt. Idag har vi bl.a. ett avancerat system för energistatistik och avläsningar där Wallfast ligger i framkant.

– Det viktiga samarbetet mellan fastighetsförvaltning, drift och fastighetsskötsel har förstärkts i grunden med täta avstämningsmöten och löpande kontakt.

 

Halverad CO2-påverkan

Vår CO2 påverkan när det handlar om värme har mer än halverats på tio år. Vår påverkan följer vår leverantör Fortums (numera Stockholm Exergy) miljövärde: när de använder fossilfria bränslen så blir vår påverkan lägre. Båda graferna går stadigt nedåt.

 

Läs hur vi sänker värmeförbrukningen