Öka kompetensen, både internt och externt, för ökad framgång

Vårt miljömål är att eftersträva en kontinuerlig fördjupning av miljökompetensen bland samtliga medarbetare och betydande samarbetspartners.

Alla medarbetare har genomgått Wallfasts egna digitala miljöutbildning.
Utbildningen utgår från de utmaningar och problem som världen, Sverige och Stockholm står inför inom hållbarhetsområdet och hur vi i vår verksamhet vill och kan vara med och påverka utvecklingen i rätt riktning.

Certifikat Wallfast miljöutbildning

Vår miljökompetens är avgörande för ett framgångsrikt miljöarbete. Den skapar en bredare förståelse och vägleder oss i strategiska val, målsättningar och den dagliga förvaltningen av fastigheter. Miljökompetensen påverkar också våra relationer till hyresgäster, leverantörer och entreprenörer.

Genom rätt kommunikation kan vi informera, stötta och inspirera våra hyresgäster att göra miljömässigt kloka val. I samband med upphandlingsförfarande, vid uppföljningar av samarbeten och kontakter med entreprenörer kan vi förmedla miljöbudskapet vidare och få med oss fler i arbetet för en bättre miljö.

Vi uppnår detta genom att:

  • delta på föreläsningar
  • gå utbildningar
  • dela med oss av miljöinformation till våra hyresgäster via vårt nyhetsblad Mitt kvarter
  • göra leverantörsutvärderingar
  • regelbundet utföra hyresgästenkäter
  • ha miljö som affärsmål vid medarbetardialogen

Resultat

– Vårt ledningssystem har förenklats och viktiga har processer förtydligats.

– Samarbetet med våra ramavtalsleverantörer har fördjupats och vi har ännu bättre inblick i viktiga frågor som materialanvändning, inköp, avfallshantering m.m.

– Samtliga medarbetare har lärt sig grundläggande hållbarhetskunskap genom egen-producerad miljöutbildning.