Våra prioriterade områden

Vi har arbetat systematiskt med våra prioriterade områden inom miljö i över tio års tid. Under respektive fokusområde visar vi våra ständiga förbättringar.

Värme >>

Fjärrvärme orsakar ett betydande utsläpp av växthusgaser. Vi ska minska vår inköpta energi till uppvärmning.

El >>

Bostäder och service är den sektor som står för den största andelen av Sveriges elanvändning. Vi ska minska vår inköpta el till fastighetsdriften och producera egen hållbar el.

Avfall >>

Vi ska minska mängden uppkomna sopor och erbjuda sortering så mer material återvinns.

Miljökompetens >>

Vi ska eftersträva en kontinuerlig fördjupning av miljökompetensen bland samtliga medarbetare och betydande samarbetspartners.