test

test

test

Så arbetar vi med FN:s globala mål

FN:s 17 globala mål utgör den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som nationerna någonsin har undertecknat. De syftar till att uppnå fantastiska saker till 2030: Att få ett slut på extrem fattigdom, minska ojämlikheten och orättvisorna, främja fred och tackla klimatkrisen. Med målen som vägledning måste vi alla – regeringar, företag, civilsamhället och allmänheten – arbeta tillsammans för att bygga en bättre framtid för alla.

I Soya Group styrs verksamheten av långsiktighet och omtanke om miljön. Bolagen i koncernen har genom sina affärsmål under många år verkat för att minska sin miljöpåverkan och arbeta mer hållbart. Många nya vägar har utforskats under årens lopp, särskilt de som gynnar miljön. Soya Group har en tydlig förståelse för helheten och arbetar med samtliga globala mål.