Shipping

Wallenius Lines är en investerare och aktiv ägare i den globala shippingindustrin, framför allt i internationell bil- och Ro Ro-transportverksamhet som genom åren blivit en avgörande del av Wallenius varumärke. Med ett stort fokus på innovation och nytänkande utvecklade Wallenius Lines hela RoRo-konceptet på 1960-talet, först på nordatlantmarknaden, därefter som första internationella rederie att samarbeta med den japanska bilindustrin och lösa deras transportbehov.

Idag ingår några av världens största biltransport- och logistiknätverk i investeringsportföljen. Tillsammans med ett av världens största rederi, japanska NYK, äger Wallenius sedan tidigt 1990-tal 50% av kortsjörederiet United European Car Carrier, UECC. Och sedan april 2017 är Wallenius Lines tillsammans med Wilh. Wilhelmsen Holding ASA majoritetsägare i Wallenius Wilhelmsen ASA som äger och opererar drygt 130 biltransportfartyg i fyra internationella dotterbolag. Wallenius Wilhelmsen ASA är börsnoterat på Oslobörsen.  

Wallenius Lines äger även 50 % av WALLENIUS SOL, tillsammans med det Göteborgsbaserade bolaget Svenska Orient Linien (SOL). WALLENIUS SOL bildades i april 2019 med syftet att stärka infrastrukturen på Östersjön för svensk och finsk basindustri.

Wallenius Lines är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Soya och ingår i Soya-koncernen.

 

Wallenius Marine erbjuder en komplett portfölj av hållbar shippingservice, från innovativa design- och nybyggnadstjänster till ship managementtjänster. Wallenius Marine har ett helt integrerat arbetssätt där operationell feedback används för att optimera designen och förbättra prestandan för nästa generations fartyg. Sedan mitten av 1990-talet har fler än 70 biltransportfartyg designats av Wallenius Marines fartygsingenjörer och byggts på varv i Japan, Korea och Kina.

Ungefär 1 100 medarbetare till sjöss och på land är knutna till Wallenius Marines kontor i Sverige, Singapore, Myanmar och Filippinerna.

Wallenius Marine är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Soya och ingår i Soya-koncernen.