Real Estate

Affärsområde Wallenius Real Estate äger, bygger och förvaltar fastigheter i Stockholmsområdet. I affärsområdet ingår Wallfast AB, Hässelby Hem och Cisterna AB. Med cirka 4 000 hyreslägenheter i och strax utanför Stockholms innerstad, räknas affärsområdet som en av Stockholms största privata fastighetsägare.

www.wallfast.com

www.hasselbyhem.se

www.cisterna.se