Fastigheter

Företagen i detta verksamhetsområde äger, bygger och förvaltar fastigheter i Stockholmsområdet. Med cirka 4 000 hyreslägenheter i och strax utanför Stockholms innerstad, räknas Wallfast som en av Stockholms största privata fastighetsägare.

www.wallfast.com

www.hasselbyhem.se

www.cisterna.se