s/s SALTSJÖN blir Walleniusägt

Walleniusrederierna har förvärvat s/s SALTSJÖN, den sista representanten för 1920-talets vackra skeppsbyggnadskonst som representerar en unik fartygsmiljö. Det finns många idéer och planer för vad fartyget ska användas till. Planen är att SALTSJÖN att ligga vid Tappström under byggnationen av Ekerö Strand för att användas som utställningslokal och visa upp det blivande bostadsområdet som bl a Wallfast är med och bygger. Fartyget är utmärkt för uthyrning till middagar, representation, utflykter, och det är inte omöjligt att även den typen av verksamhet kan starta igen.


Det ligger en stor portion hjärta och omsorg om det svenska maritima kulturarvet bakom köpet. s/s SALTSJÖN är det andra kulturhistoriska fartyget i Walleniusflottan och ett vackert komplement till SOYA III. Det fartyget var Walleniusrederiernas första nybygge från 1936, och har numera sin hemmahamn i Gåshaga på Lidingö.
Drift och bemanning av s/s Saltsjön ska skötas av Wallenius Marine.


s/s SALTSJÖN har en brokig bakgrund och gick under sina första femtio år i Stockholms skärgård. Under 1970-talet trafikerade Saltsjön Mälaren och gick då under namnet s/s BJÖRKFJÄRDEN. Fartyget är sedan 2005 k-märkt av Statens Maritima Muséer.


Sedan mitten av 1990-talet och fram till nu har SALTSJÖN tidvis legat upplagd, bl a i Norra Hammarby-hamnen då Strömma Kanalbolaget liksom Waxholmsbolaget har ägt och kört henne. Sedan 2011 har hon ägts av Scandinavian Intermarket AB med hemmahamn Stockholm.

För ytterligare frågor, kontakta Cecilia Kolga, 08-772 0500

 

Faktablad (pdf)