Om Soya Group

Rederi AB Soya, det första bolaget inom Soya Group, bildades 1934 av Olof Wallenius. Det är fortfarande moderbolag i koncernen och fortfarande familjeägt. Rederi AB Soya är ett holdingbolag som investerar i verksamheter som ägarna tror på och är intresserade av. Varje företag driver och utvecklar sina verksamheter i linje med moderbolagets värderingar. Koncernens bolag omsätter ungefär 20 miljarder SEK och har närmare 1 500 anställda runt om i världen.