Socialt engagemang

Ändå sedan Olof Wallenius verksamma tid, har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget och stödet riktas huvudsakligen till tre områden; katastrofstöd, stöd till medicinsk verksamhet och stöd till ungdomar. Dessutom är koncernens olika bolag involverade i ett antal andra områden, som t ex miljö, teknisk utveckling och utbildning. Några av projekten presenteras nedan:

 

Kungliga Operan

Wallenius Lines är samarbetspartner till Kungliga Operan och stödjer Unga på Operans pedagogiska arbete ute i skolorna sedan 2015. Unga på Operans fokus ligger på att hjälpa skolan att integrera konsten i skolan och på så sätt bidra till en positiv utveckling av barnen, klasserna och skolorna.

Att växa genom att skapande - läs slutrapporten från samarbetet mellan Unga på operan och Smedshagsskolan (PDF 2019)

Rapporten från det första projektet 2015 på Smedshagsskolan finns här.

Rapport från det andra projektet i mellanstadieskolorna 2016 finns här.

 

Karolinska Universitetssjukhuset

Tack vare en större donation från Wallenius Lines i början av 2000-talet kunde Karolinska Universitetssjukhuset köpa in två moderna operationsrobotar. Efter att först ha använts för hjärtoperationer flyttades utrustning till Urologen för operationer av till exempel prostatacancer. 2013 genomfördes en andra större donation till Karolinska Universitetssjukhuset vilket möjliggjorde inköp av ytterligare två operationsrobotar. 

Läs artikel Donationer bidrar till Thoraxkirurgisk utveckling

 

Katastrofstöd

Under många har olika bolag i koncernen stöttat ett antal hjälporganisationer. Efter Tsunamikatastrofen i Asien 2004 samordnade vi detta stöd och gör numera årliga donationer under Wallenius Lines namn till Rädda Barnens, Röda Korsets och Läkare utan Gränsers olika katastroffonder. Fonderna behöver pengar och organisationerna får själva avgöra när, hur mycket och till vilken katastrof pengarna ska gå.

Vi stödjer Rädda Barnen     Vi stödjer Röda Korset     Vi stödjer Läkare utan gränser    

 

Svenska Sjöräddningssällskapet

Engagemanget i frivilligorganisationen SSRS går långt tillbaka i historien och är minst lika omfattande idag. Genom åren har Wallenius Lines kompletterat Sjöräddningens kryssningsflotta med två stora räddningskryssare; Signe Wallenius och Olof Wallenius. De är stationerade vid Öregrunds Sjöräddningsstation respektive Falkenbergs Sjöräddningsstation. För några år sedan utökades sjöräddningen i Mälaren med svävaren Mats Kleberg, vilken kan användas året runt.

 

Skeppsholmsgården

Koncernens medarbetare har i många år engagerat sig som lärare och ledare ombord på m/s Shamrock, en skuta som under drygt 40 år genomfört sommarseglingar för ungdomar. Genom ett årligt ekonomiskt stöd samt riktade donationer har Wallenius Marine bidragit till att ungdomsverksamheten och seglingarna kunnat fortsätta.

 

Utbildning på Filippinerna

2005 engagerade Wallenius Marine sig i ett unikt skolprojekt under ledning av filippinska staten. Skolan, som har 1 800 elever, ligger i provinsen Cavite söder om Metro Manila och heter Maragondon Elementary School. Varje år donerar Wallenius Marine pengar till att bygga och utrusta ett klassrum.

Hässelby Hems engagemang i närområdet

Som ägare och förvaltare av ett stort antal fastigheter är det viktigt att vara engagerad i sitt närområde. Genom ett antal mycket värdefulla samarbeten är Hässelby Hem med och stöttar barn och ungdomar genom bl a Läxhjälpen och Hässelby Friidrotts sommarläger i Hässelby.