Soya Group uppnår koldioxidneutrala flygresor

Text Fly Green Fund/Soya Group Publicerad 01 juni, 2021
Soya Group inleder samarbete med Fly Green Fund för att påskynda omställningen till fossilfritt flyg.

Richard Jeppsson, Kommunikationschef Soya Group

Vi letar ständigt efter vägar för att driva på omställningen från fossilt bränsle inom alla våra sektorer, säger Richard Jeppsson, kommunikationschef Soya Group. Våra flygresor är en av dessa och bränslebytet är en viktig faktor för att flyget ska bidra till att klimatmålen nås.

Soya Group har sedan länge arbetat med hållbarhet och flyttar fram klimat- och miljöagendan. Genom ett nytt samarbete med Fly Green Fund tar de sig nu även an flygets utsläpp.

– Vi arbetar hårt med omställningen inom våra verksamheter och fokuserar på hållbart bränsle, hållbar framdrivning, elektrifiering, vind- och solenergi samt bevarande av biologisk mångfald, säger Richard Jeppsson.

Valet föll på ett samarbete med Fly Green Fund, en icke vinstdrivande ekonomisk förening som sedan 2015 erbjuder organisationer och privatpersoner att flyga fossilfritt eller fossilreducerat. Till skillnad från traditionell klimatkompensation innebär stödet till biojetbränsle att det är i just flygsektorn som utsläppsminskningen sker.

David Hild, VD Fly Green Fund

– Dagens flygplan är tekniskt sett redo att flygas på förnybara alternativa bränslen som kraftigt reducerar klimatpåverkan från flyget. Soya Groups val är viktigt, säger David Hild, VD Fly Green Fund. Det skickar en tydlig signal till flygbolag och bränsleproducenter att det finns en genuin vilja att ställa om flyget även om det kostar extra.

Dagens fossilfria jetbränslen produceras av använd matolja och orsakar 70-80 % lägre koldioxidutsläpp på livscykelbasis jämfört med fossilt flygbränsle. För att Soya Groups flygresor ska bli koldioxidneutrala har man valt att köpa mer bränsle än vad deras resor förbrukar.

För oss är det en investering i hållbart flyg. I framtiden ska fossilfritt flyg vara det normala, inte något man betalar extra för, säger Richard Jeppsson.

– Vi är väldigt hedrade över förtroendet att få vara en del i Soya Groups mycket ambitiösa hållbarhetsarbete, David Hild, VD Fly Green Fund.

Om Fly Green Fund:
Fly Green Fund är en icke vinstdrivande organisation genom vilken privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan köpa hållbart flygbränsle för att klimatreducera sina flygresor. Målet är att, genom ökad användningen och efterfrågan, få i gång storskalig lokal produktion av hållbart flygbränsle i Norden. På så sätt bidrar Fly Green Fund till att Sverige och Norden driver utvecklingen av hållbara flygbränslen framåt, vilket är en viktig del i arbetet för att minska flygets klimatpåverkan globalt. https://flygreenfund.se

Om bränslet:
Bränslet är ett så kallat Sustainable Avitaion Fuel (SAF). Bränslets hållbarhet säkerställs genom Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) och den RSB-certifiering som bränslemäklaren SkyNRG innehar samt av en ”Independent Sustainability Board” bestående av representanter från University of Groningen (RUG)/ Energy Centre the Netherlands, World Wide Fund for nature, Solidaridad Network och European Climate Foundation.

Relaterade artiklar