Social Hållbarhet

Ändå sedan Olof Wallenius verksamma tid, har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag.

Engagemanget och stödet riktas huvudsakligen till tre områden; katastrofstöd, stöd till medicinsk verksamhet och stöd till ungdomar. Några av projekten presenteras nedan:

 

 

Katastrofhjälp

Under många år har koncernens olika bolag stöttat ett antal biståndsorganisationer. Efter tsunamikatastrofen i Asien 2004 samordnades stödet och årliga donationer görs av Wallenius Lines till katastrofhjälpsfonderna hos Rädda barnen, Röda korset och Läkare utan gränser. Respektive organisation beslutar när, hur och till vilken katastrof pengarna ska användas.

Kungliga Operan

Sedan 2015 stödjer Wallenius Lines Unga på Operans pedagogiska arbete på utvalda skolor i Stockholmsområdet. Deras fokus är att hjälpa skolorna att integrera kultur i utbildningen och därigenom bidra till en positiv utveckling för barn, klasser och skolor. Just nu pågår ett treårigt projekt, finansierat av Wallenius Lines, på Smedshagsskolan tom 2020. Omkring 350 elever deltar och Stockholms universitet studerar effekterna av projektet.

Karolinska Universitetssjukhuset

En stor donation från Wallenius Lines i början av 2000-talet gjorde det möjligt att köpa in två moderna operationsrobotar. År 2013 möjliggjorde en andra stor donation köpet av ytterligare två operationsrobotar.

Svenska Sjöräddningssällskapet

Engagemanget i frivilligorganisationen SSRS har en lång historia. Under årens lopp har Wallenius donerat två räddningskryssare, en svävare och en rescuerunner, samt ekonomiska donationer.

Skeppsholmsgården

Wallenius Marine har under flera år stöttat Skeppsholmsgården, som arrangerar seglingsutflykter för barn och unga. Många av koncernens medarbetare har frivilligt ställt upp som lärare och handledare ombord på m/s Shamrock. Genom årligt ekonomiskt stöd och riktade donationer har Wallenius Marine bidragit till att ungdomsaktiviteterna och seglingsutflykterna kan fortsätta.

Läxhjälpen

År 2010 inledde Hässelby Hem sitt stöd till Läxhjälpen. Syftet är att stödja barns utbildning, arbeta mot utanförskap och hjälpa fler tonåringar att kunna nå sina drömmar. Av alla deltagande elever har 83 % gått vidare till gymnasiet.

Hässelby SK Friidrottsskola

Under sommaren 2019 sponsrade Hässelby Hem ett sommarläger för barn mellan sju och fjorton år, arrangerat av Hässelby SK, en av Sveriges främsta friidrottsklubbar. Hässelby Hem erbjöd sig att betala halva anmälningsavgiften för sina hyresgäster.

Wildlife Estates

Wildlife Estates (WE) är ett nätverk av europeiska gårdar som förvaltas på ett hållbart sätt. Menhammar gård är en godkänd medlem och har fått sin märkning, som visar dess roll som föregångare inom området. WE bildades 2005 och finns i 19 länder. Omkring 300 gårdar, varav 44 i Sverige, har gått samman och förvaltar sammanlagt 1 500 000 hektar.

Segla under svensk flagg

Inom sjöfarten representerar den svenska flaggan kvalitet och bästa möjliga standard. Wallenius Marine uppmuntrar sina partners att flagga om sina fartyg till det svenska registret och hjälper dem med den processen. Genom att öka antalet svenskflaggade fartyg skapas arbetstillfällen och goda arbetsförhållanden garanteras.

Related articles