Ett ord med vår CEO

Publicerad 19 maj, 2020
Jonas Kleberg, styrelseordförande och CEO för Soya Group, har även studerat jord- och skogsbruk och har lång erfarenhet av att arbeta med miljölösningar i Wallenius bolag. Driven av ambitionen att främja och implementera radikala lösningar, genom partnerskap när det är möjligt, har han en passion för att lösa hållbarhetsutmaningarna. ”Som världen ser ut just nu förbrukar vi snabbt framtida generationers möjligheter att leva ett bra liv”, säger Jonas Kleberg.

Jonas KlebergVem eller vad inspirerar dig när det gäller hållbarhet?

”Jag inspirerades väldigt mycket av ett antal tidiga miljöforskare och miljönätverk. Det arbete som Elon Musk och Tesla gör är intressant. Mitt starka intresse för jord- och skogsbruk spelar också en viktig roll och inspirerar mig fortfarande. Det var mycket uppmuntrande när vi fick vårt första miljöpris 1997, efter att vi hade återvunnit 97 procent av materialen från rivning och sanering av den gamla oljedepån på Gåshaga och omvandlat det till ett fantastiskt bostadsområde. Några år senare fick vi ett miljöpris från Volvo, och sedan dess har vi vunnit flera andra utmärkelser” säger Jonas Kleberg.

 

Vad tycker du har varit den ”bästa” hållbarhetsnyheten på senare tid?

”Genombrottet inom energilagring som har öppnat upp helt nya möjligheter för så kallad ’peak shaving’ inom produktion och förbrukning av energi. Gamla förbrukningsberäkningar som baserades på att alla använder sitt maximala effektbehov samtidigt gäller inte längre. Energilagring och digitala lösningar som fördelar belastningen mellan användare och inom nätverk innebär att dessa toppar elimineras.”

 

Vilka förändringar behöver vi göra för att skapa en hållbar framtid?

”Jag tror att ökad elektrifiering, inte bara av fordon, är avgörande för att åstadkomma en snabb övergång till en mer hållbar framtid. Det finns förstås flera andra exempel, och inom företaget arbetar vi med ett antal olika hållbarhetslösningar och miljöprojekt.”

 

Är ekonomisk tillväxt förenlig med hållbarhet som ett mål för verksamheten?

”Vi prioriterar en långsiktig hållbar tillväxt. Vi har förmånen att inte vara pressade av kvartalsrapporter, så risken är mindre att behöva skjuta upp miljö- och hållbarhetsprojekt. Kortsiktighet är aldrig bra, eftersom det kan medverka till så kallade ”nedströms” och icke hållbara lösningar och investeringar.”

 

Varför anser du att det är viktigt att hitta så kallade uppströmslösningar, dvs. lösningar som inte skapar nya problem?

”De är den enda vägen framåt. Vi har fokuserat på uppströms lösningar sedan mitten av 1990-talet. Ett konkret exempel är Wallenius Waters ballastvattenrenare, PureBallast, som utan användning av kemikalier och utan att skapa nya problem förhindrar spridningen av invasiva arter.”

 

Vilken är den största utmaningen för sjöfarten idag?

”Alltför många människor förstår fortfarande inte skillnaden mellan uppströms och nedströms lösningar. Vi fortsätter våra ansträngningar att inspirera och motivera andra att följa våra exempel, oavsett vilken verksamhet de arbetar i. Inom sjöfarten vet vi att det finns tydliga exempel på bakåtsträvande steg, dvs. nedströms lösningar, där ett exempel är skrubberteknik.”

 

Vilken är den största utmaningen för fastighetsbranschen?

”Många fastighetsbolag i fastighetsbranschen sitter fast med gamla och mindre effektiva systemlösningar, samt även regelverk som begränsar användningen av nya och effektivare lösningar.”

 

Och vilka utmaningar har jord- och skogsbruksverksamheten?

”Jordbruk, skogsbruk och boskapsskötsel står inför många utmaningar, men jag är mycket stolt över våra lokala lösningar på Menhammar som banar väg för flera av våra större projekt. Djurhållning, både tävlandet med djur och naturbetesbaserad köttproduktion, har sina utmaningar och vi varken vill eller får ge avkall på djurens bästa. Vi är övertygade om att vår djurhållning skapar mervärden genom att bevara betesmarker och värdefulla kulturmiljöer som annars skulle växa igen. Vilt- och vattenbruket spelar en viktig roll, inte minst för bevarandet av hotade arter, från växter och vilda djur till insekter och andra organismer.”

 

Tror du att Sveriges nollmål för utsläpp av växthusgaser kommer att uppnås till 2045?

”Jag tror att vi kommer att nå målet tidigare – vi har unika förutsättningar i Sverige och vi har en stark tradition av pionjäranda och innovationer!”

 

Tror du att Sveriges fordonsflotta kommer att vara fossilfri till 2030?

”Det tror jag, men vi måste öka tempot när det gäller fossilfria övergångsbränslen och elektrifiering. Den ökande användningen av fossilfria ’dropin-bränslen’ är ett viktigt steg i omställningen och de inbegriper biogas, biodiesel och fossilfria syntetiska bränslen. Under 2019 gick Menhammar över till 100 % drift med HVO100, ett fossilfritt bränsle som vi använder som ersättning för diesel i våra maskiner. Den långsiktiga målsättningen är dock att gå över till eldrivna och autonoma fordon och maskiner, en utveckling som redan har börjat med allt från gräsklipparrobotar, motor- och röjsågar samt eldrivna bilar och lastmaskiner.”

 

Vad kommer i framtiden att vara i fokus för koncernen?

”Begreppet ’sustaintech’ är en mycket god sammanfattning av vad vi har arbetat mot sedan mitten av 1990-talet. Hållbarhet och digitalisering – det är ambitioner och målsättningar som går hand i hand. Det ligger helt i linje med vårt uppströms målmedvetna och långsiktiga hållbarhetsarbete. Det är viktigt att fokusera på målet, välja rätt, det vill säga uppströms lösningar, och våga testa – det är där som vår pionjäranda och långsiktighet kommer till sin fulla rätt!”

”Jag tror att vi kommer att nå nollmålet för utsläpp av växthusgaser tidigare än 2045 – vi har unika förutsättningar i Sverige och vi har en stark tradition av pionjäranda och innovationer!”

Relaterade artiklar