Donationer bidrar till Thoraxkirurgisk utveckling

Sedan år 2000 har Soya Group gjort två större donationer till Karolinska Universitetssjukhuset som använts för att köpa in avancerade operationsrobotar. Hittills har de använts vid urologiska operationer, menför en tid sedan  kunde den första lungkirurgiska robotoperationen utföras.

Bild från operationssalen där man ser de två robotarmarna i förgrunden och lite av konsolen i bakgrunden.

Två Thoraxkirurger opererade en kvinna bakom bröstbenet med hjälp av Urologklinikens robot. Operationen var mycket lyckad och patienten kunde redan efter 3 dagar lämna sjukhuset.

Vanligtvis innebär den här typen av operation flera veckors sjukhusvistelse eftersom kirurgen måste såga sig igenom bröstbenet. Men nu utfördes operationen genom 2 små hål där robotarmarna infördes och styrdes av en kirurg från en konsol helt separerad från patienten. Kirurgen var i operationssalen men hade lika gärna kunnat sitta i Australien och operera.

Detta är en helt fascinerande utveckling. Thoraxkliniken har uttryckt sin tacksamhet över möjligheten att få delta i den här kirurgiska utvecklingen som möjliggjorts genom Soya Group och familjen Wallenius-Klebergs betydande donation.

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset

Relaterade artiklar