Vår bi-syssla på taket på huvudkontoret

Publicerad 01 oktober, 2020
På Soya Groups huvudkontor finns sedan några år flera bi-kupor för att bidra till att det blir fler bin i naturen.

Bin har en stor uppgift i det ekologiska systemet eftersom blommande växter är beroende av binas pollinering. De senaste åren har det skett en förändring: bina blir färre, bland annat för att de inte har någonstans att bo. Håkan Wallin på Soya Group IT är entusiastisk bi-odlare och ansvarar för bikuporna:

–  Man kan hjälpa bin och insekter på många olika sätt, bland annat genom att odla växter som drar till sig bin och blommar olika tider under hela säsongen. Med egna bikupor ser vi till att öka mängden bin. Ett litet bi-samhälle som på våren består av ca 5 000 individer, kan under sommarsäsongen växa upp till 80 000 bin.

Håkan Wallin på Soya Groups huvudkontors tak med bikupor.

Bikuporna står på en avsats utanför bastun uppe i den historiska våningen Atlantic Song på huvudkontoret på söder i Stockholm. Där finns en säkerhetslina för de som ska sköta om kupan. Är man intresserad kan man kontakta Håkan som gärna informerar och visar. Men de som är nära behöver inte vara oroliga:

 – Bina anfaller inte oprovocerat, till skillnad från getingar, eftersom de inte är intresserade av människor. Bina kommer att bo uppe i sin kupa för att på dagtid ge sig ut och besöka blommor och samla nektar och pollen, säger Håkan.

Bina kommer att bo uppe i sin kupa för att på dagtid ge sig ut och besöka blommor och samla nektar och pollen.