Bättre betyg med kultur på schemat

Foto Kungliga Operan / Markus Gårder Publicerad 23 april, 2020
Tack vare samarbetet ”Unga på Operan” får eleverna på Smedshagsskolan i Hässelby en unik inblick i kulturens värld. Ett samarbete som också har förbättrat skolresultaten.

I en förskoleklass sitter en grupp sexåringar i en cirkel runt en dockteater. De skapar en berättelse tillsammans med en pedagog från Kungliga Operan. I takt med att historien växer fram flyttar de sig allt närmare. Ivriga röster och händer i luften. Snart har cirkeln krympt så pass att de nästan hamnat i knäna på varandra. Det går inte att ta miste på lusten och glädjen som smittat av sig på hela gruppen.

– Det är fantastiskt roligt att se hur det går att fånga barns uppmärksamhet på det här viset, säger Lolitha Nilsson, rektor på Smedshagsskolan.

Skapandet kring dockteatern är en del av Unga på Operan, ett samarbete mellan Smedshagsskolan i Hässelby och Kungliga Operan. Här får alla elever på skolan, från förskoleklasserna till årskurs nio, möta uttrycksmedel och arbetssätt från operans värld. Projektet har möjliggjorts tack vare en donation från Wallenius Lines.

Positiva effekter

Lolitha Nilsson, rektor Smedshagsskolan.

Första gången genomfördes projektet under ett läsår, 2015/2016. Redan då kunde Lolitha Nilsson se projektets positiva effekter.

– Vi kunde tydligt se att vissa barn höjde sina resultat i de övriga skolämnena tack vare mötet med operans uttrycksmedel. Det här ger så mycket! Barnen får vara med om saker som de kanske aldrig skulle ha kommit i närheten av annars. De kanske inte ens har varit på en teater tidigare, än mindre Kungliga Operan.

Den framgången har det nu tagits fasta på och Stockholms Universitet har anslutit sig till projektet för att studera effekterna närmare.  Förhoppningen är att kunna inspirera andra skolor till att göra liknande satsningar.

Kungliga Operans aktiviteter är planerade i nära samarbete med lärarna och integrerade i den ordinarie undervisningen. De vanliga ämnena varvas med dramaworkshops, dans och rörelse, konserter och studiebesök.

– Eleverna tycker att det är jätteroligt, de blir utmanade på nya sätt och ser fram emot tillfällena. Lärarna är positiva och fascinerade över vad det här ger eleverna. Det är ett sätt att lära sig som skiljer sig från den ordinarie undervisningen och vi ser att de får med sig erfarenheter och upplevelser som de kommer att ha nytta av i framtiden, säger Lolitha Nilsson.

Läs mer om Soya Groups samarbete med Unga på Operan

Relaterade artiklar