90 år och vi gör fortfarande saker Our Way

Publicerad 28 maj, 2024
För ett företag, eller i vårt fall en företagsgrupp, innebär inte 90-årsdagen slutet på en epok, utan snarare en möjlighet att fortsätta vår resa med mycket kunskap och ett välförtjänt självförtroende. Med vårt arv och vårt breda utbud av verksamheter har vi under årens lopp samlat på oss en stor mängd kunskap inom många olika områden. Och vi är inte färdiga än!
CEO Jonas Kleberg

CEO Jonas Kleberg

När min morfar Olof Wallenius startade sin verksamhet 1922 och senare grundade Rederi AB Soya 1934, var verksamheten mest inriktad på sjöfart även om han tidigt köpte fastigheter på Södermalm och Menhammar, Ekerö. Dessa tidiga verksamheter utgör idag Soya Groups tre huvudverksamheter – sjöfart, fastigheter och travsport.

Wallenius Lines var med om stora framsteg och utveckling och under åren blev det ett av de största rederierna i världen. Olof Wallenius, och senare min mamma Margareta Wallenius-Kleberg, drog sig sällan för att pröva nya idéer. Det var inte alltid de fungerade, men för att veta det var man tvungen att försöka. Att vara nyfiken och öppen för utveckling har alltid varit viktigt i vår företagsgrupp, nu mer än någonsin.

Att återuppfinna och återanvända gamla idéer och arbetssätt är också ett sätt att komma framåt. I det nästan färdigställda byggprojektet Modellen 4 har vårt fastighetsbolag Wallfast använt trä i hela konstruktionen. Wallenius Marines konceptfartyg Oceanbird kommer snart att segla över haven med vind som drivkraft. På Menhammar gård återetablerar vi gamla betesmarker för att återskapa och öka den biologiska mångfalden. Gamla idéer och lösningar blandat med dagens teknik hjälper oss att bygga och hitta nya vägar för en bättre morgondag.

Under årens lopp har partnerskap kommit och gått. Långsiktighet och pionjäranda, som är två av våra kärnvärden, har dock varit vägledande och drivande i vårt hållbarhetsarbete. Att samarbeta med andra företag vars synsätt överensstämmer med vårt eget är fortfarande en prioritet för att uppnå önskade nivåer av räckvidd och inflytande. Hållbart tänkande utgör en viktig och för många av oss självklar faktor i varje beslut och i allt och alla vi väljer att arbeta med.

Att ligga i framkant inom många olika affärsområden innebär också ett stort ansvar. Medarbetarna i Soya Group har en unik erfarenhet och kunskap som vi på många sätt är skyldiga att dela med oss av för att bidra till en gemensam hållbar framtid. Vi har en stark röst som backas upp av kunskap och erfarenhet, och vi vågar ha en åsikt i frågor som inte alltid ligger i linje med vad andra tycker. Som alltid väljer vi att gå Our Way istället för att följa i andras fotspår. Och det kommer vi att fortsätta göra i minst 90 år till!

Soya Groups 90-års logotyp