Stiftelser

Signe & Olof Wallenius Stiftelse

Signe och Olof Wallenius Stiftelse bildades 1984 i samband med Walleniusrederiernas 50-års jubileum. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling samt ge stöd till utbildning, framför allt inom sjöfartsnäringen. Årligen delas ett hundratal stipendier ut till institutioner, forskningsprojekt och enskilda studerande.

www.sowstiftelse.se

 

Mats Klebergs Stiftelse

Olof Wallenius barnbarn, Mats Kleberg, gick bort 1999, endast 26 år gammal. Några år senare instiftades Mats Klebergs Stiftelse vars ändamål är att främja vård och utveckling av barn, att lämna bidrag för undervisning eller utbildning, samt främja vetenskaplig forskning inom hjärt- och lungsjukdomar inom eller utom landet. Årligen delas upp emot 25 stipendier ut.

www.matsklebergsstiftelse.se