Log in för medarbetare

För medarbetare på kontoret:
Använd ditt vanliga namn och lösenord, som du använder för att logga in på din dator på kontoret

Sjöpersonal med en e-mailadress Wallenius Marine:
Använd det kontonamn och lösenord som du använder för att läsa e-mail.

Sjöpersonal utan personlig e-mail adress Wallenius Marine:
Kontakta din befälhavare för mer information.

Sjöpersonal med konto med privat email adress:
Använd det personliga kontonamn och lösenord du fått från Service Desk. Om email krävs skriv in: användarnamn@ow.soyagroup.com

Veteraner och styrelsemedlemmar:
Använd det personliga kontonamn och lösenord du fått från Service Desk. Om email krävs skriv in: användarnamn@ow.soyagroup.com

Frågor

Veteraner och styrelsemedlemmar utan personligt kontonamn och lösenord. Ett brev med information om hur du kan få access till intranätet har gått ut till samtliga veteraner och styrelsemedlemmar. I brevet finns också ett ansökningsformulär som du fyller i och skickar in.

Har du andra frågor, kontakta Service Desk, tel: +46-8-772 06 66 eller e-mail: servicedesk@soyagroup.com