Log in för medarbetare

För medarbetare på kontoret:
Använd ditt vanliga namn och lösenord, som du använder för at logga in på din dator på kontoret

Sjöpersonal med en e-mailadress Wallenius Marine:
Använd det kontonamn och lösenord som du använder för att läsa e-mail.

Veteraner, styrelsemedlemmar och sjöpersonal utan personlig e-mail adress Wallenius Marine:
Använd det personliga kontonamn och lösenord du fått från Service Desk.

Frågor

Sjöpersonal utan personlig e-mail adress Wallenius Marine, personligt kontonamn och lösenord, kontakta din befälhavare.

Veteraner och styrelsemedlemmar utan personligt kontonamn och lösenord. Ett brev med information om hur du kan få access till intranätet har gått ut till samtliga veteraner och styrelsemedlemmar. I brevet finns också ett ansökningsformulär som du fyller i och skickar in.

Har du andra frågor, kontakta Service Desk, tel: +46-8-772 06 66 eller e-mail: servicedesk@soyagroup.com