Soya Group AB

Soya Group består av helägda eller delägda bolag som är verksamma inom sjöfart, fastigheter, stuteri och miljöteknik. Fem kärnvärden genomsyrar hela koncernen: Pionjäranda, Långsiktighet, Kvalitet, Miljö och Socialt ansvar. Totalt arbetar ungefär 1 500 personer inom koncernens bolag och omsättningen är ca 2 miljarder kronor.

Bolagen delar på koncerngemensamma stödfunktioner: Group Communications, Group IS/IT, Group Human Resources inkl. Facility Services, Group Financial & Business Control, Group Treasury, Group Security och Group Sustainability & Business Development. I koncernen ingår även Digitalization. Ett 80-tal personer arbetar inom dessa avdelningar.