Om Soya Group

1934 bildade Olof Wallenius det första företaget i Soya Group som fick namnet Rederi AB Soya. Det fick sitt namn efter den last hans fartyg fraktade, soyaolja. Idag är Rederi AB Soya ett holdingbolag som investerar i verksamheter som ägarna tror på och är intresserade av. Varje företag driver och utvecklar sina verksamheter i linje med moderbolagets värderingar. Koncernen har 1000 medarbetare i Europa och Asien. Soya-koncernens bolag omsätter ca 1,5 miljarder SEK. Dessutom finns ägarandelar i ett antal externa bolag som tillsammans omsätter knappt 40 miljarder SEK.

Margareta Wallenius Kleberg, 17 oktober 1937 – 14 april 2023

 

SHIPPING

Wallenius Lines är idag en industriell investerare och aktieägare i flera internationella rederier och logistikbolag. Fokus vid investeringar ligger på att bidra till att dessa företag utvecklas för att vara långsiktigt hållbara, både i ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Wallenius Marine är en av internationell shippings ledande leverantörer av ship management, teknisk drift och design- och nybyggnadstjänster. Wallenius Marine har dessutom utvecklat en rad unika produkter och tjänster för att effektivisera och radikalt minska driftskostnader, öka last- och energieffektivitet samt kraftig reducera utsläppen i vatten och i luften.

FASTIGHET

Wallfast var en gång i tiden en del av Walleniusrederierna, som förvärvade sin första fastighet på 1930-talet. De senaste 30 åren har fastighetsbeståndet i Stockholm växt och omfattar idag närmare 4 000 lägenheter och kommersiella lokaler.

Hässelby Hem är ett dotterbolag till Wallfast och bildades 2008 för att långsiktigt förvalta och utveckla fastigheter och områden i Hässelby.

Wallfasts dotterbolag AB Cisterna arbetar med fastighetsprojekt och fastighetsutveckling. Cisterna utvecklade och byggde tillsammans med Skanska Nya Hem bostadsområdet Gåshaga Pirar på Lidingö och samarbetar återigen i ett liknande projekt på Ekerö. Cisterna äger också det unika seniorboendet Björnbo på Lidingö, som genom åren omsorgsfullt förädlats och byggts ut.

STUTERI

Menhammar Stuteri har i mer än 70 år varit ett av de mest framgångsrika bland de klassiska svenska stuterierna för travhästar. På Menhammar Gård bedrivs även jordbruk, skogsbruk och viltvård. Alla delar samordnas för att värna om djuren, om naturen och om miljön.