Tillsammans mot korruption

Text Cecilia Kolga Publicerad 19 november, 2020
Under 2015 utvecklade Wallenius Marine nya rutiner, i enlighet med en ny anti-korruptionspolicy och medlemskap i MACN.

Rutinerna säkerställde att hamnar och agenter var inblandade i ett tidigt skede innan ett fartyg anlände till hamnen. Det fanns mycket tydliga krav för agenterna att uppfylla. Varje fartyg försågs med synliga tecken på att Wallenius Marine är medlem i det maritima antikorruptionsnätverket MACN och att mutor och korruption inte är tillåtna. Varje hamnbesök utvärderades och efteråt rapporterades hamnens och agentens samarbetsvilja.

– Kraven på att betala mutor i vissa delar av världen har varit en obehaglig del av kaptensrollen, säger kapten Ulf Mårderyd, som var med och utformade rutinerna. Det är viktigt att alla står bakom vår strävan att stoppa kraven på” gåvor ”. Vi måste samarbeta för att göra det tydligt för alla som vi har att göra med runt om i världen.

Det här är MACN

MACN är ett globalt nätverk som arbetar mot visionen om en maritim industri utan korruption, vilket möjliggör rättvis handel för samhället i stort. MACN grundades 2011 och består idag av cirka 130 företag inom den maritima industrin. MACN och dess medlemmar främjar god affärspraxis inom sjöfartsindustrin för att ta itu med mutor och andra former av korruption.

Relaterade artiklar