Regeringen förbjuder skrubbrar

Publicerad 28 juni, 2024
Den 27 juni 2024 meddelande infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) i Almedalen att regeringen går vidare med att införa förbud mot så kallade skrubbar.

Beskedet är mycket välkommet för oss på Soya Group och Wallenius shipping verksamheter, det är fråga vi varit starkt engagerade i, säger Helene Samuelsson, VP Communication, Soya Group. Men framför allt är det ett bra besked för havsmiljön och inte minst den känsliga Östersjön.

Att minska utsläppen i luften genom att flytta föroreningar till havet är inte en hållbar lösning. Skrubbertekniken innebär att utsläppen av svavel från fartygens skorstenar minskar men kraftigt förorenat, försurat och giftigt tvättvatten släpps i stället ut i havet. I praktiken vänder man upp och ner på fartygens skorstenar, så att merparten av alla farliga ämnen och partiklar i avgaserna spolas rakt ut i havet.

Wallenius och Soya Group har drivit frågan om ett förbud, tillsammans med flera andra aktörer; rederier och marina forskare och andra på olika sätt, senast i en debattartikel i Altinget 13 juni

Både den tidigare och nuvarande regeringen har fått del av flera forskningsrapporter och utredningar som konstaterat att utsläppen av skrubbervatten är ett betydande miljöproblem och den 27 juni 2024, presenterade alltså Andreas Carlsson (KD) den efterlängtade nyheten att regeringen nu går vidare med ett förbud i svenska vatten.

Läs mer om vad regeringen säger om förbudet av fartygsskrubbrar!