Oceanbird-konceptet

I tusentals år har människan seglat. För hundra år sedan tog de motordrivna fartygen över sjöfarten, vilket har inneburit allt snabbare överfarter men på miljöns bekostnad. Oceanbird-konceptet möjliggör en utsläppsminskning med 90 procent, jämfört med dagens mest energieffektiva fartyg. Vinden hjälpte oss att upptäcka planeten, nu kan den hjälpa oss att bevara den.

Wallenius Marine har alltid legat i framkant när det gäller miljövänliga maritima innovationer. Carl-Johan Söder, Naval Architect på Wallenius Marine, förklarar att visionen att bygga ett utsläppsfritt fartyg fram till helt nyligen var ett långsiktigt mål.

Carl-Johan Söder

Carl-Johan Söder

– Men då frågade vi oss själva, varför måste vi vänta till 2050? Om vi tittar på den tillgängliga tekniken inom sektorer som flyg- och vindkraftsindustrin, lägger till lite forskning och utveckling, och kombinerar den med en optimerad plattform, kan vi potentiellt ha en design klar om ett par år.

Svenskt kunskapskluster

År 2019 startade ett gemensamma forskningsprojektet med målet att ta fram ett vinddrivet fartyg som genererar 90 % mindre utsläpp än dagens mest energieffektiva fartyg. Utvecklingen var av sådan betydelse att Trafikverket valde att satsa cirka 27 miljoner kronor i det treåriga utvecklingsprojektet. Förutom Wallenius Marine, som koordinerar projektet, gick bidraget även till partnerna SSPA och Kungliga Tekniska högskolan.

– Om den här sortens vinddrivna fartyg skulle bli vanliga i branschen skulle det vara ett stort steg framåt för att göra sjöfartssektorn fossilfri. De här är definitivt ett av de mest lovande projekt som vi har finansierat. Jag tror att konsortiet bakom projektet är en bra garanti för att det här ska bli ett lyckat projekt, säger Rein Jüriado, chefsstrateg på Trafikverket.

Nästa steg: Förverkligande

Vi är nu i realiseringsfasen. I juni 2021 meddelade Alfa Laval och Wallenius att vi kommer att ingå ett nytt 50/50 joint venture för att vidareutveckla och tillhandahålla vingsegelsteknik. Alfa Laval och Wallenius har arbetat tillsammans tidigare för att utveckla banbrytande teknik i framtagandet av PureBallast, som är en av dagens ledande lösningar för kemikaliefri behandling av ballastvatten.

I december 2021 startade bolaget AlfaWall Oceanbird. Medan AlfaWall Oceanbird utvecklar vingseglen, leder Wallenius Marine design- och nybyggnadsprojektet av de första fartygen från Oceanbird-konceptet.

Relaterade artiklar