Oceanbird-konceptet

I tusentals år har människan seglat. För hundra år sedan tog de motordrivna fartygen över sjöfarten, vilket har inneburit allt snabbare överfarter men på miljöns bekostnad. Oceanbird-konceptet möjliggör en utsläppsminskning med 90 procent, jämfört med dagens mest energieffektiva fartyg. Vinden hjälpte oss att upptäcka planeten, nu kan den hjälpa oss att bevara den.

Wallenius Marine har alltid legat i framkant när det gäller miljövänliga maritima innovationer, och är nu redo att ta den hållbara sjöfarten till nästa nivå. Carl-Johan Söder, Naval Architect på Wallenius Marine, förklarar att visionen att bygga ett utsläppsfritt fartyg fram till helt nyligen var ett långsiktigt mål.

– Men då frågade vi oss själva, varför måste vi vänta till 2050? Om vi tittar på den tillgängliga tekniken inom sektorer som flyg- och vindkraftsindustrin, lägger till lite forskning och utveckling, och kombinerar den med en optimerad plattform, kan vi potentiellt ha en design klar om ett par år.

Svenskt kunskapskluster

År 2019 startade det gemensamma forskningsprojektet wPCC (wind Powered Car Carrier) med målet att ta fram ett vinddrivet fartyg som genererar 90 % mindre utsläpp än dagens mest energieffektiva fartyg. Utvecklingen var av sådan betydelse att Trafikverket valde att satsa cirka 27 miljoner kronor i det treåriga utvecklingsprojektet. Förutom Wallenius Marine, som koordinerar projektet, går bidraget även till partnerna SSPA och Kungliga Tekniska högskolan.

– Om den här sortens vinddrivna fartyg skulle bli vanliga i branschen skulle det vara ett stort steg framåt för att göra sjöfartssektorn fossilfri. De här är definitivt ett av de mest lovande projekt som vi har finansierat. Jag tror att konsortiet bakom projektet är en bra garanti för att det här ska bli ett lyckat projekt, säger Rein Jüriado, chefsstrateg på Trafikverket.

Telskopiska segel

wPCC-teamet presenterade i september 2020 konceptet Oceanbird. Namnet associerar till vindkraften hos fåglar (vinden bär fartyget över oceanen),ren energi och ger även en hint om vilka rutter som är aktuella.  Oceanbird är utrustat med vingsegel som påminner om upprätta flygplansvingar och kan rotera 360 grader. En teleskopfunktion gör att vingarna kan fällas ner till en fjärdedel av sin storlek, vilket gör det möjligt att passera under broar och snabbt få mindre vindkraft när det är nödvändigt.

Nästa steg: Förverkligande

Vi är nu i realiseringsfasen. I juni 2021 meddelade Alfa Laval och Wallenius att vi kommer att ingå ett nytt 50/50 joint venture som heter AlfaWall Oceanbird. Efter godkännande från myndigheter kommer företaget att utveckla och tillhandahålla teknik för vinddrift.

Alfa Laval och Wallenius har arbetat tillsammans tidigare för att utveckla banbrytande teknik i framtagandet av PureBallast, som är en av dagens ledande lösningar för kemikaliefri behandling av ballastvatten.

– Vi kan inte vänta till slutet av seklet med att fasa ut fossila bränslen, säger Per Tunell, blivande CEO för AlfaWall Oceanbird, för närvarande COO för Wallenius Marine. Vi måste skapa realistiska alternativ, inklusive infrastrukturen för att leverera och stödja dem. Wallenius är engagerad i vinddrift, och vi vet av erfarenheten med PureBallast att Alfa Laval kan hjälpa oss att göra det till en global verklighet.

Relaterade artiklar