Oceanbird kan hjälpa till att rädda valarna

Oceanbird bidrar inte bara till minskade emissioner utan också en tystare havsmiljö, som i längden kan bidra till att rädda valarna.

Undervattensbuller från framför allt sjöfart får allt större uppmärksamhet eftersom ljudnivån försvårar för valar och andra marina däggdjur att navigera, hitta föda och reproducera sig. Ocean Alliance kartlägger valarnas rörelsemönster med hjälp av drönare, för att på så sätt störa valarna så lite som möjligt.

Organisationens grundare Dr Roger Payne upptäckte att valar sjunger och hans inspelningar av valsång är nu på väg till andra solsystem i Voyager rymdfarkoster. Ocean Alliance har också talat inför FN, förekommit i över 40 dokumentärer och IMAX-filmen Whales. Nu hyllar de konceptet Oceanbird, just för att det är en uppströmslösning.

Dr Roger Payne

Dr Roger Payne

– Alla borde ställa sig bakom det. För om fartyg drivs av vinden, skulle både ljudet som förstör djurens liv i havet och förbränning av fossila bränslen upphöra, säger Dr. Roger Payne. Vad Wallenius gör är underbart. Jag överdriver inte mina känslor. Jag tror inte att det finns något annat som hanterar källan till problemet och inte bara gör små insatser för att minska de negativa effekterna.

 

Wallenius Marine stöttar vidare forskning

Förutom Oceanbird, gör Wallenius redan flera åtgärder som gynnar valarna, till exempel tar fram energieffektiva fartygsdesigner, förespråkar en lägre hastighet och investerar i skrovrengöring. Wallenius Marine stöttar även Ocean Alliance forskningsprojekt kring hur valarna påverkas av att sjöfarten nu tar fart igen efter pandemin.

Läs mer på Wallenius Marines blogg

 

Relaterade artiklar