HERO – Energieffektiva jättar

Hur kan en breddning av Panama-kanalen bidra till att bilfartyg får 15 procent lägre bränsleförbrukning? Fartygen i HERO-klassen är exempel på att göra det bästa av nya förutsättningar.

När Panama-kanalen breddades från 32 till drygt 50 meter år 2016 gav det upphov till en helt ny fartygstyp: post-Panamax. Dit hör fartygen i klassen HERO (High Efficiency RoRo) som består av fyra systerfartyg. De kan transportera 8 000 bilar var, fördelade på 13 däck.

Eftersom HERO-fartygen är bredare har de ett minskat behov av ballastvatten för att ge stabilitet, vilket i sin tur minskar bränsleförbrukningen. Att transportera mindre ballastvatten bidrar också till att minimera spridningen av invasiva arter i havet.

 

 

HERO:s nyskapande bog

Carl-Johan Söder

Carl-Johan Söder, Wallenius Marine

Det är dock inte bara minskningen av ballastvatten som har bidragit till den lägre bränsleförbrukningen. HERO-fartygen har också ny design. Det inkluderar en skarpare bog med en mer vertikal profil, helt olik den traditionella clipper-bogen.

– Den vågbrytande bogen är utformad för att ge en bättre framdrift på havet. Bogen har också en integrerad bulb som har visat sig fungera mycket bra. Medan en traditionell bulb är optimerad för ett visst djupgående, är den integrerade bulben på HERO-fartygen optimerad för varierande djup. Den är bred istället för spetsig, säger Carl-Johan Söder, design manager på Wallenius Marine.

 

Jesper Lögdström

Jesper Lögdström, Head of Performance Management.

Digitalisering sänker bränsleförbrukning

Lika viktiga för att minska miljöpåverkan är de system som övervakar alla fartygets komponenter för att förbättra den totala effektiviteten. Jesper Lögdström, Head of Performance Management Center på Wallenius Marine, rapporterar att denna kombination av stora framsteg inom design och teknik gör att HERO-fartygen kan drivas med optimal prestanda när det gäller miljö, kostnader, säkerhet och kvalitet.

– Med varje fartygsgeneration blir ombordsystemen allt viktigare eftersom de får fler sensorer och blir mer sofistikerade. Digitaliseringen gör det lättare att samla in data, vilket ger en grund för bättre prestanda. Det hjälper oss att se till att bränsleförbrukningen sjunker, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan, säger Jesper Lögdström.

 

Relaterade artiklar