Varje centimeter räknas

Text Sofia Lundgren Foto Karin Röse Publicerad 15 december, 2021
Att spara några centimeters körning låter inte som att det skulle göra någon större skillnad. När det gäller traktorer som arbetar på åkrarna om och om igen kan dessa få centimeter dock spara värdefulla pengar, tid och utsläpp.

När det gäller hållbarhet är de bästa förändringarna de små som ger stora resultat och dessutom sparar pengar. Att använda GPS för att undvika överlappning vid plöjning och harvning är en genväg som verkligen lönar sig. Tack vare noggrant planerad körning ökas kapaciteten med 10 %, motsvarande en halv hektar per arbetad timme, och utsläppen av CO2 minskar med upp till 0,9 kilo per hektar (ha). Fördelarna slutar dock inte där. 

”Att köra traktor kräver total fokus för att styra den rätt. Den viktigaste uppgiften är att hålla reda på verktyget bakom traktorn. Om det till exempel pressar för mycket lera eller jord måste föraren lätta på trycket. Att köra så här i många timmar, och fokusera både på styrningen och på vad som händer bakom en, gör en trött. Med GPS får vi ett bättre resultat av vårt arbete, och det är mycket mindre jobbigt för förarna. Det är en enorm förbättring av vår arbetsmiljö, säger Ulf Segerström, lantbrukschef på Menhammar Gård. 

Genom att en karta matas in i GPS:en kan enheten sedan mäta den räta linjen, med hänsyn till bredden på det verktyg som används, t.ex. en harv. GPS:en beräknar sedan den rutt som har minst överlappning, ner till 5 centimeter. Även en skicklig förare överlappar vanligtvis med 60 centimeter vid körning utan GPS. Eftersom Menhammar Gård har närmare 600 ha jordbruks- och betesmark spelar de centimeterna roll. Cirka 300 ha används för bete, vilket innebär att när man räknar ihop allt arbete – gödsling, sådd och harvning – finns det sex olika arbetsmoment med en traktor för varje hektar, förklarar Ulf Segerström: 

”GPS-tekniken har funnits ett tag. Det vi har gjort är att finjustera och uppdatera den. Den här tekniken kräver förare med stor kunskap om maskiner och teknik, men i slutändan sparar den mycket körning, bränsle och tid.”