Hästgödsel blir värme

Text Thomas Östberg Publicerad 04 juni, 2020
Biobränsleanläggningen på Menhammar omvandlar hästgödsel och flis till värme. Sedan 2012 har anläggningen värmt ut stall, träningsanläggningar, gårdsbyggnader och intilliggande bostäder.

Ungefär en tredjedel av den energi som används i Sverige idag kommer från biobränslen. De främsta fördelarna med biobränslen är att de är förnybara, att de tar tillvara på oönskade biprodukter och att den energi de producerar är billigare än den man får genom att använda olja eller el.

Biobränsleanläggningarna på Menhammar Gård & Stuteri installerades 2012 respektive 2014, och uppgraderades 2018 till en total effekt på 1 MW. Årsproduktionen uppgår för närvarande till 1,6 GWh, vilket är tillräckligt för att värma gården, stallen och gårdsbyggnaderna på träningsanläggningen i Yttersta och ett antal närliggande bostäder med hjälp av värmekulvertar.

– Vi använder den ena pannan för att bränna träflis och hästgödsel och den andra för att bränna enbart flis, med trä som kommer från vår egen skog. Gården värmdes tidigare upp med olja, så ur hållbarhetssynpunkt har det skett en enorm förbättring, säger Ulf Segerström, driftchef på Menhammar Gård.

Relaterade artiklar