Bättre miljö för djur och medarbetare med eltraktorer

Text Susann Lejon Publicerad 13 januari, 2021
Eltraktorerna på Menhammar minskar stressen hos hästar och kor, innebär en bättre arbetsmiljö för medarbetarna och är ett stort steg på vägen mot ett helt fossilfritt lantbruk.

Menhammar Gård har som mål att samtliga jordbruksmaskiner ska drivas av elektricitet, och har sedan 2018 använt eldrivna hjullastare. Driftchef Ulf Segerström upplever att det finns många fördelar med eldriften.

Ulf Segerström

Ulf Segerström

– De eldrivna hjullastarna släpper inte ut några avgaser, vilket är ett stort steg på vår väg mot ett helt fossilfritt lantbruk. Ljudnivån är lägre vilket gör att vi kan komma närmare djuren vid utfodring. På så sätt kan vi undvika onödig stress för hästarna och korna, säger Ulf Segerström. Vi som maskinägare kan ta ansvar för miljön och samtidigt också skapa en arbetsmiljö utan avgaser och buller för våra medarbetare. Och tack vare eldriften kan vi utföra arbeten inomhus. Trots en mindre storlek upplever vi att maskinen är stabil och klarar av många av de arbetsmoment vi har på gården.

Billigare i drift och mindre underhåll

Det finns även positiva ekonomiska aspekter.

– Vi har fått minskade kostnader för drivmedel eftersom el är billigare än HVO och elmotorer arbetar mer effektivt. Service och underhåll är minimalt då det är färre komponenter som kan krångla eller slitas ut på en elmotor i jämförelse med en vanlig motor.

Hur ser du på framtiden för eldrivna arbetsmaskiner?

– Prestandan på våra nuvarande maskiner är cirka fem timmar. Önskvärt för framtiden är längre räckvidd på batteriet samt en något högre hastighet. Vi kör en del transportsträckor och då kan hastigheten upplevas som låg. För att skona resurser och samtidigt öka vår effektivitet tror jag att vi i framtiden kommer se fler större och anpassade maskiner för ett modernt jordbruk.

Relaterade artiklar