Vindkraft för 8000 hyresgäster

På en vindkraftspark i Åsele i Västerbottens län producerar fyra vindkraftverk tillräckligt med energi för att försörja Wallfasts 8000 hyresgäster i Stockholm. Nu planerar Wallfast för en rejäl expandering av vindkraftsparken.

Vindarna är pålitliga på Storberget i Åsele. Wallfasts första två vindkraftverk kördes igång 2012 och levererade tillräckligt med el för att täcka förbrukningen i fastighetsverksamheten. 2018 dubblerade Wallfast kraftverksbeståndet, som sedan dess även täcker hyresgästernas behov.

Vindkraft från ytterligare 12 kraftverk

Förutom det nuvarande beståndet som består av 4 000 lägenheter i Stockholmsområdet, så har Wallfast nya byggprojekt på gång. Därför kommer energibehovet att vara stort även i framtiden. För att möta upp ett ökat energibehov planerar Wallfast att bygga ut vindkraftsparken med ytterligare tolv av nästa generations vindkraftverk.

”Ett jätteprojekt”

Turbinerna är nästan dubbelt så effektiva som den tidigare generationen. De 150 meter höga vindkraftverken kommer att producera 135 MWh varje år – tillräckligt för att förse 27 000 hus med el. Wallfast förvaltar projektet.

– Det är ett jätteprojekt och om projektet blir verklighet handlar det om en investering på runt en halv miljard kronor som då kommer att delas med andra investerare. Men det tar tid att få de nödvändiga tillstånden och att bygga vindkraftverken. Vi räknar med att den nya parken kan stå klar tidigast 2022-23, säger Gerry Blomqvist administrativ chef på Wallfast och styrelseordförande i Åsele Vindkraft Storberget AB.

Relaterade artiklar