Off-the-grid: Vi kopplar bort fjärrvärmen

Publicerad 02 december, 2022
Som ett led i miljöarbetet och för att få ökad kontroll på förbrukning och kostnader, har Wallfast och Hässelby Hem nu kopplat bort fjärrvärmen i några av sina fastigheter.

Friherregatan kopplas bort från fjärrvärmesystemet

Under 2012 borrade Hässelby Hem för bergvärme på Friherregatan. Sedan dess har lägenheterna på gatan fått värme och varmvatten från bergvärme-, frånluftsvärme och fjärrvärmesystem. Nu kopplas fjärrvärmen bort helt.

– Vi borrade för bergvärme här redan 2012 så det har varit relativt enkelt att bygga ut den. Att gå över helt till bergvärme blir en ekonomisk vinst samtidigt som det är en del av vårt övergripande miljöarbete, säger Mats Ottran som är projektledare på Hässelby Hem.

– De fasta avgifterna i fjärrvärmesystemet gör att vi inte kan dra nytta av våra energisparåtgärder på bästa sätt. I och med bergvärmen kommer vi till exempel att kunna utnyttja våra värmepumpar mer effektivt. I slutändan betyder det att vi inte behöver köpa in lika mycket energi.

Nyabyggda Papayan är Off-the-grid och får lagringsbatteri

Nybyggda fastigheten Papayan på Södermalm är inte ansluten till fjärrvärmenätet utan kommer att få sin energi från bergvärme, värmepumpar och solpaneler. Man blir så att säga off-the-grid. På det sättet har man större möjlighet att påverka både förbrukning och kostnader. I Papayan kommer det också att installeras ett batteri för att kunna lagra energin. Läs mer om Papayan på Wallfasts webbplats