Hållbart byggande

Text Isabelle Kliger Publicerad 23 april, 2020
Wallfast strävar efter minsta möjliga klimatavtryck i sina byggprojekt.
– Vi kan inte sluta bygga, men det går att bygga mer hållbart, säger Joakim Bejtoft, byggproduktionschef på Wallfast.

Fastighetsutveckling och byggande har en negativ inverkan på miljön. Enligt en studie från Sveriges Byggindustrier och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien uppgår den totala klimateffekten av byggprocesser i Sverige till cirka 10 miljoner ton koldioxid per år, orsakat av allt från produktion av byggmaterial till transport- och byggprocesser. Detta motsvarar utsläppen från alla bilar i Sverige.

Trots det måste människor fortfarande ha någonstans att bo och företag behöver lokaler.

 

Vad är hållbart byggande?

Joakim Bejtoft, byggproduktionschef Wallfast.

Vad innebär det då i praktiken att bygga hållbart?

– För det första har vi som ambition att använda mer hållbara material, t.ex. virke. Men, det är inte alltid möjligt. Betong är väldigt dåligt för miljön, så när vi måste använda det söker vi efter en typ av betong med mindre klimatpåverkan, om det är möjligt, säger Joakim Bejtoft.

Att dessutom bygga nära redan befintliga infrastrukturer och anläggningar gör det möjligt för framtida boende att utnyttja kollektivtrafiken.

– Vi strävar också efter klimatsmarta bygglösningar, vilket gör byggnaden mer energieffektiv under driftsfasen. Vi installerar exempelvis solpaneler, borrar efter bergvärme, installerar rörledningar för uppvärmning med vattenvärme med mera. Isolering är också avgörande för energieffektiviteten.

 

ISO och Svanen certifieringar

Hållbarhet har varit ISO 14001-certifierat sedan 2002. När det gäller byggproduktion följer Wallfast standarden för det nordiska miljöcertifieringsorganet Svanen. För att få denna miljömärkning måste fastighetsbolagen bland annat följa strikta begränsningar för såväl energiförbrukning som kemikalie- och materialanvändning. Som ett resultat av detta förbrukar byggnader som har certifierats av Svanen i genomsnitt 10 procent mindre energi än det som anges i Boverkets byggregler, BBR.

I vissa fall har Wallfast tagit sitt hållbarhetsarbete ännu ett steg längre. När Persikans lösningar summeras kommer de att göra byggnaden 45 procent bättre än byggreglerna. Ett annat exempel är Värtans utveckling i södra Värtahamnen som blir det första Wallfastprojektet som söker en prestigefylld ”guldcertifiering” från Miljöbyggnad Guld, som ställer höga krav på både boendekvalitet och hållbarhet.

 

Relaterade artiklar