Gåshaga – från oljedepå till bostadsområde

Text Sofia Zetterman Foto Cisterna Publicerad 19 februari, 2020
Idén att omvandla den gamla oljedepån på Lidingö till ett hållbart och modernt bostadsområde vid vattnet kom från Margareta Wallenius-Kleberg. Efter två decennier av hårt arbete flyttade de första hyresgästerna slutligen in i det nya Gåshaga – ett bostadsområde utöver det vanliga.  

Projektet blev en familjeangelägenhet genomsyrat av visionen att sanera och rekonstruera Gåshaga på ett så hållbart sätt som möjligt, med fokus på uppströmslösningar för att lösa befintliga problem utan att orsaka nya, framtida problem.

År 1937 köpte fartygsägaren och Wallenius Lines grundare Olof Wallenius området på Lidingö utanför Stockholm för att använda för oljelagring. Genom åren har området använts som skeppsvarv och även för övrig industriverksamhet. I början av 1980-talet var 27 oljecisterner fortfarande i drift, även om inga användes av Wallenius Lines.

Margareta Wallenius-Kleberg fick idén att omvandla Gåshaga till ett bostadsområde. Koncernens nuvarande styrelseordförande och VD, Jonas Kleberg var då koncernens miljöchef. Han insisterade på att röjningen av området måste ske på rätt sätt – det hållbara sättet – även om det innebar många extra år av hårt arbete innan visionen skulle förverkligas.

 

98 procent återvanns

Målet var att återvinna så mycket material som möjligt. Det första steget var att sanera området och den förorenade marken med hjälp av de mest hållbara, och tillgängliga, metoderna. Omkring 1 000 kubikmeter jord renades genom ”land farming”, en metod som liknar kompostering. Jorden placerades i rader, vatten tillsattes, och jorden renades genom att vändas och luftas, och genom att vattnet fick avdunsta, ett förfarande som tog ungefär åtta månader.

Nästa stora utmaning var att rengöra och demontera de 27 cisternerna. Det förorenade rengöringsvattnet skickades till oljehamnen i Loudden och renades där. Cisternerna skars isär och 11 000 ton plåt såldes. Alla rör återvanns, liksom betong och tegel. Totalt kunde så mycket som 98 % av den gamla anläggningen återvinnas.

 

Egen badö

Vid samma tid planerade Lidingö kommun att spränga ut en ny underjordisk kammare för att utvidga uppvärmningsanläggningen Käppala, bredvid Gåshagapiren. Margareta Wallenius-Kleberg och Jonas Kleberg kontaktade kommunen med idén att använda Käppalas överskottssten för att bygga kajer, bryggor och en badö för bostadsområdet. Sedan dess har samarbetet fortsatt och Käppala erbjuder Gåshagas hyresgäster värmeanläggningens spillvärme till ett överkomligt pris.

 

Gåshaga i nutid

Idag har det som tidigare var en förorenad oljelagring förvandlats till ett attraktivt bostadsområde, som kombinerar moderna lägenheter av högsta kvalitet och design med den förtrollande miljön i Stockholms skärgård.

Fler hållbarhetsprojekt