Energieffektiva bostäder

Energieffektiva bostäder spar både miljö och innebär sänkta kostnader. Wallfast har redan plockat de lågt hängande frukterna och måste bli allt mer kreativa i jakten på energitjuvar.

Energiåtgång i byggnader står för cirka 20 procent av växthusgasutsläppen i Sverige, vilket kan jämföras med cirka 40 procent i USA.

– Vår största utmaning är att göra våra byggnader mer energieffektiva, säger Martin Ölmedal, Wallfasts miljöchef inom fastighetsförvaltning.

Optimerar kontinuerligt

Martin Ölmedal

Martin Ölmedal, Wallfast

Wallfast är redan helt självförsörjande på el och producerar sin egen förnybara el med vindkraftverk och solpaneler. Matsvinn genererar bioenergi. Dessutom minskar fastighetsbolaget förbrukningen av fjärrvärme med hjälp av lösningar som värmepumpar som återanvänder energi från ventilation. En annan klimatsmart lösning, som ännu inte är fullt utvecklad, är batterier som lagrar överskottssolenergi för senare användning.

– Det kanske viktigaste av allt är att vi inte bara installerar toppmodern teknik och sedan glömmer den. Därför optimerar vi dem kontinuerligt. Vi övervakar och mäter dess påverkan på verksamheten, och söker alltid nya sätt att maximera effektiviteten i våra installationer genom att införa rutiner för uppföljning och utbildning för användarna, säger Martin Ölmedal.

Ambitiösa miljömål

Hållbarhet är inget nytt för Wallfast. Företaget har varit ISO 14001-certifierat sedan 2002, och 2009 satte bolaget upp målet att minska fjärrvärmeanvändningen i sina byggnader med 8 procent till 2015. Innan det året var slut hade målet inte bara uppnåtts, utan överträffats, vilket medförde en minskning med 12 procent.

För 2020 var målen bland annat att fjärrvärmeanvändningen ska minska med 20 procent, elanvändningen med 5 procent och det osorterade hushållsavfallet med 30 procent, jämfört med 2009.

– Energi är en av våra största utgifter. När man har arbetat med hållbarhet under några år inser man dock att det blir allt svårare att hitta åtgärder som ger stora förbättringar till rimliga kostnader, så förhoppningsvis kan ny teknikutveckling ta oss ännu längre, säger Carl Talling, marknadschef på Wallfast.

Relaterade artiklar