Bättre uppkoppling en del i Wallfasts hållbarhetsarbete

Foto Camilla Lindqvist Publicerad 15 december, 2021
Nu finns det snabbt och stabilt bredband i alla Wallfasts drygt 4 000 lägenheter. Fiberinstallationen är ett stort projekt som gått i mål, och förutom att alla boendes möjlighet till internet blivit bättre har satsningen på fiber också varit en del av Wallfasts arbete med FN:s globala mål.

Arbetet med fiber faller inom ramen för det nionde målet – målet om hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Så mycket i samhället vilar på att man har bra internet i dag, och det är en av anledningarna till att Wallfast investerat i fibernät till alla sina hyresgäster.

Med ett öppet fibernät kan hyresgästerna själva välja leverantör av tv, bredband och telefoni och är inte hänvisade till något särskilt avtal.

– Det har varit viktigt för oss att inte låsa oss till någon särskild leverantör. Det är en infrastruktur med stor flexibilitet som är byggd för framtiden. I och med fullskalig utbyggnad av fiber i hela vårt bestånd kan vi på riktigt säga att vi närmar oss den smarta staden, säger Carl Talling.