Donationer bidrar till Thoraxkirurgisk utveckling


Bild från operationssalen där man ser de två robotarmarna i förgrunden och lite av konsolen i bakgrunden. 

Sedan år 2000 har Soya Group gjort två större donationer till Karolinska Universitetssjukhuset som använts för att köpa in avancerade operationsrobotar. Hittills har de använts vid urologiska operationer, men i slutet av maj kunde den första lungkirurgiska robotoperationen utföras.

Två Thoraxkirurger opererade en kvinna bakom bröstbenet med hjälp av Urologklinikens robot. Operationen var mycket lyckad och patienten kunde redan efter 3 dagar lämna sjukhuset.

Vanligtvis innebär den här typen av operation flera veckors sjukhusvistelse eftersom kirurgen måste såga sig igenom bröstbenet. Men nu utfördes operationen genom 2 små hål där robotarmarna infördes och styrdes av en kirurg från en konsol helt separerad från patienten. Kirurgen var i operationssalen men hade lika gärna kunnat sitta i Australien och operera.

Detta är en helt fascinerande utveckling. Thoraxkliniken har uttryckt sin tacksamhet över möjligheten att få delta i den här kirurgiska utvecklingen som möjliggjorts genom Soya Group och familjen Wallenius-Klebergs betydande donation.

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset