Hållbarhet och samhällsnytta är centralt inom Soya Group. Våra verksamheter inom sjöfart, fastigheter, vattenrening samt stuteri & gård tänjer gränsen för det möjliga och flyttar fram miljöagendan.

Våra engagemang inom hållbarhet

Vi tror på uppströmslösningar; att lösa miljöutmaningar vid källan utan att skapa nya problem.

Hur möter vi FNs globala mål?

FN:s 17 globala mål utgör den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som nationerna någonsin har undertecknat. Soya Group har en tydlig förståelse för helheten och arbetar med samtliga mål.

Så arbetar vi

Våra verksamheter