Shipping

I shippingverksamheten ingår Wallenius Lines och Wallenius Marine med internationella dotter- och intressebolag. 

 

Läs mer

Fastigheter

Fastighetsverksamheten omfattar Wallfast, Hässelby Hem och AB Cisterna och deras dotter- och intressebolag.

 

Läs mer

Stuteriverksamheten

Menhammar Stuteri är ett av de mest framgångsrika och klassiska svenska stuterierna som drivs med största omsorg om djur, människor och natur. 

Menhammar Stuteri

Wheels4Work

Wheels4Work är vårt ”senaste” kontor, en rullande arbetsplats som har utrustats med internet, skrivare, skanner och kopiator. En smidig lösning när det behöves lite mer ”kontor”, då många av oss arbetar på distans.

Läs mer om Wheels4Work

Soya Group Support

De gemensamma administrativa funktionerna ekonomi, finans, kommunikation, HR, Facility Services, IS/IT och säkerhet är samlade i ett internt bolag som arbetar för och med koncernens alla bolag. Ca 80 personer arbetar i supportbolaget Soya Group Support.

Soya Group Support

vår syn på hållbarhet

Samtliga företag i Soya Group driver ett aktivt och långsiktigt hållbarhetsarbete baserat på ett antal gemensamma principer som härstammar från moderbolagets värdegrund.
 

Läs mer